Busshistoriska Sällskapet i Finland


Busshistoriska Sällskapet i Finland (Suomen Linja-autohistoriallinen Seura r.y.; förkortning SLHS) är en hobbyförening för alla intresserade av allt som hänför sig till bussar och bussbranschen.

Det finns inga direkta fordringar för att få bli medlem - redan ett intresse för gamla bussar eller dagens bussar och busstrafik räcker till. Man behöver varken aktivt delta i föreningens verksamhet, äga en buss eller vara verksam inom branschen för att få bli medlem.

Historiska bussar


Busshistoriska Sällskapet i Finland har genom åren, främst genom donationer, erhållit över 30 historiska bussar, vilka man försöker hålla kördugliga i trafik. Dessutom har sällskapet några som reservdelslager fungerande bussar samt några bussar som är tagna i förvar som reservdelskällor för kommande restaureringsändamål. Bussarna används tex för sällskapets egna resor och exkursioner samt hyrs ut för reklam- och filmändamål. I vissa speciella fall kan museibussar även uthyras för trafik. Sällskapet har även för sina medlemmar anordnat förarutbildning för körning av gamla bussar.

I framtiden finns ett mål att utföra en omfattande granskning av alla sällskapets bussar för att kartlägga bussarnas skick med avseende å kommande restaureringsarbeten. Restaureringsarbeten utförs i garaget i Parkano frivilligt av medlemmar, utan anställd arbetskraft. Sällskapet har av olika bolag fått i donation en hel del utrangerade reservdelar, service- och reservdelsinformation om äldre bussar för att underlätta kommande restaureringsarbeten. Materialet och reservdelarna uppbevaras främst i garaget i Parkano.

Lokalavdelningar


SLHS har över 20 lokalavdelningar från Åland till Lappland. Avdelningarna leds av lokala distriktchefer, vilka ordnar intressanta busshistoriskt färgade kvällsmöten och excursioner tex till bussbolag. Sällskapets medlemmar är välkomna till alla lokalavdelningars tillställningar. Totalt anordnas i riket årligen över 100 olika evenemang.

På Åland verkar en svenskspråkig avdelning.

Avdelningen i Östra Nyland (Sibbo, Borgå, Lovisa) verkar på både svenska och finska.

För Österbottens avdelning, som håller sina medlemsmöten i Vasa sökes en tvåspråkig avdelningschef.

För Mellersta Österbotten (Karleby, Jakobstad) saknas även en tvåspråkig avdelningschef.

I Torneådalen verkar en avdelning till vilken inbjudes även personer från branschen på svenska sidan av Torneådalen.

Hetku tidningarna finns även referat av artiklar på svenska.

Garagen


Busshistoriska Sällskapet i Finlandhar genom åren införskaffat sig några nedlagda bussgaragen. I Parkano har sällskapet ett uppvärmt garage med plats för fem bussar och arkivutrymme. I garaget restaureras också gamla bussar. Fastigheten införskaffades år 2006 av bussbolaget Länsilinjat Oy.

I Parkano, Vahojärvi har sällskapet ett kallt garage byggt i trä med uppställningsplats för två bussar. Garaget införskaffades 2006 av bussbolaget Länsilinjat Oy.

I Iitti, VuolenkoskiVuolenkoski har sällskapet ett kallt garage byggt i trä med uppställningsplats för två bussar. Garaget införskaffades 2003. Garaget har fram till 1995 används av bussbolagen Vilho Vesanen och Lahden Liikenne Oy.

I Pungalaitio eller Punkalaidun (finska Punkalaidun) i landskapet Birkaland anskaffade SLHS år 2016 ett garage av Koiviston Auto koncernen. Garaget i korrugerad plåt är uppfört år 1971 av bussbolaget Lauttakylän Auto Oy. I garaget finns plats för ca. 8 bussar.   

Föreningens egen historia


Busshistoriska Sällskapet i Finland grundades 1978.

Några av bussbranschen intresserade unga entusiaster beslöt 1978 att grunda en förening för att befrämja sin hobby. Föreningens medlemsantal har under hela verksamhetstiden stadigt ökat. Vid tiden för grundandet av föreningen kunde man inte ens föreställa sig att sällskapet idag skulle bestå av en medlemsskara på närmare tusen personer.

Vidare har föreningen totalt drygt 90 bussbolag och andra företag som understödande samfundsmedlemmar. Föreningen äger över 30 egna bussar, som nästan uteslutande är erhållna som gåvor av olika bussbolag. 

Medlemsavgifter


Ordinarie personmedlem 40 €
Ungdomsmedlem 20,00 €
Understödande medlem (företag eller förening) 150 €

En understödande samfundsmedlem erhåller två medlemskort, vilka utskrives för utvalda personer. På detta sätt erhåller samfundsmedlemmar samma medlemsförmåner som ordinarie personmedlemmar och där till även en gång om året en gratis annons i Hetku tidningen. Antalet understödande medlemmar är ca 150 st. 

Att bli medlem


Att bli medlem:
- till ordinarie medlem kan varje 25 år fylld person ansluta sig.
- till ungdomsmedlem kan person under 25 år ansluta sig; medlemsavgiften är 50 % av avgiften för ordinarie medlem. För medlem under 15 år fordras målsmans godkännande.
- till understödande kan företag, föreningar, samfund eller personer ansluta sig.

Ansökan om medlemskap kan göras på nätet eller per post till: SLHS r.y. Tampereentie 14, 38600 Lavia.

Kom med på en busstur - bli medlem i sällskapet.

Medlemsförmåner


Med SLHS medlemskortet erhålles bla rabatt på bussresor över 80 km, bilbesiktningar, däck, hotell och semestermål, kaféer, bokhandlar och resebyråer.

Dessa är ekonomiska fördelar med vilka medlemmen snabbt förtjänar in den årliga medlemsavgiften.