Kansainväliset asiat

____________________________________

Pohjoismaiset sisarseurat - De nordiska systerorganisationerna


Pohjoismaiden sisarseurojen kanssa SLHS:lla on julkaisuiden vaihtoa sekä vierailemme mahdollisuuksien mukaan toistemme järjestämissä tapahtumissa.

Med de nordiska syskonorganisationerna har SLHS bla. tidningsutbyte och vi besöker varandras evenemang.

Färdskrivaren

Svenska Omnibusföreningenin (SvOF) jäsenlehti. Yhdistys on perustettu 1976, jäseniä noin 250 ja noin 10 kannattajajäsentä. Lehti on noin 20 sivuinen 4 kertaa vuodessa ilmestyvä mustavalko- ja värikuvineen. Jutut lähinnä sinänsä mielenkiintoisen Tukholman seudun historiasta, busseista ja bussiliikenteestä. Artikkeleita myös muualta Ruotsista ja pohjoismaista. Verkkosivut www.omnibuss.se

Färdskrivaren är Svenska Omnibusförenings medlemstidning som distribueras till alla medlemmar fyra gånger per år. Vanligt innehåll i tidningen är historiska artiklar om bussar och kollektivtrafik, reportage från föreningsaktiviteter samt information om kommande aktiviteter. Emellanåt görs även djupgående specialnummer, som i sin helhet tillägnas en viss busstillverkare, fordonstyp eller liknande.

Svenska Omnibusföreningen är en ideell förening för bussintresserade bildad 1976. Föreningen har till syfte att främja intresset för bussar och busstrafik, att bevara och iordningställa intressanta bussar samt att utge publikationer om bussar och busstrafik. Verksamheten riktar sig till alla bussintresserade. Medlemmar bosatta i utlandet är också välkomna.

Hemsidor: https://omnibuss.se/


Rutebil

Rutebilhistorisk Forening (RHF) Norjalaisseuran jäsenlehti. Yhdistys on perustettu 1983, jäseniä on noin 1600. Lehti on noin 50 sivuinen, ilmestyy 5 kertaa vuodessa, on sekä väri- että mustavalkokuvia. Perusteellisia artikkeleita Norjan bussiliikenteestä, -yrityksistä, koriteollisuudesta ym. alan historiasta sekä reportaaseja suosituista vuosittaisista kokoontumisajoista. Myöskin kirjoituksia muista pohjoismaista. Verkkosivut www.rhf.no

Rutebilhistorisk Forening (RHF) grundades 1983 och har ca. 1600 medlemmar. Rutebil är den norska syskonföreningens medlemstidning. Tidningen utkommer årligen 5 gånger har ca. 50 sidor. Den innehåller både färg och svartvita bilder. Grundligt skrivna artiklar om bla. norsk busstrafik, bussföretag, karosstillverkningshistoria samt reporgen om årligen återkommande populära veteranbussträffar. I tidningen kan förekomma även artiklar från övriga Norden.

Hemsidorhttp://www.rhf.no/


Busbladet

Bushistorisk Selskab (BHS) Tanskalaisseuran jäsenlehti. Yhdistys perustettiin 1994, jäseniä on noin 400. Lehdessä on 24 sivua ja ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Siinä on luonnollisesti juttuja Tanskan bussiliikenteen historiasta, koritehtaista ja on niinikään mustavalko- että värivalokuvia, juttuja myös muista pohjoismaista. Heillä on myös laadukkaita kirjoja myynnissä. Tanskalaisilla on vuosittainen museokuorma-auto- ja bussitapahtuma elokuussa Skaelskörissä. Verkkosivut www.bushistorisk-selskab.dk

Den danska föreningen Bushistorisk Selskab (BHS) grundades 1994 och har ca. 400 medlemmar. Föreningens tidning Busbladet utkommer 4 gånger per år och varje nummer innehåller 24 sidor artiklar om dansk busshistoria, karosser osv. med både svartvita och färgbilder. Artiklar från övriga nordiska länder förekommer även. Intressanta danska bussböcker finns också till salu. Årligen i augusti i Skaelskör ordnas museilastbils och bussevenemang.

Hemsidorhttps://bushistorisk-selskab.dk/


Per Sundell

Björn Falck Russenes